Shproache Wesse
eng-0 This user does not understand English (or with considerable difficulty)
eng-1 This user is able to contribute with a basic level of English.
eng-2 This user is able to contribute with an intermediate level of English.
eng-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.
eng-4 This user speaks English at a near native level.
eng This user is a native speaker of English.
Medmaacher ier shproachen

Änglish  —  English

Dat hee sinn de Etikättshe, met dänne künne Medmaacher saare, wi jood se de Shproach Änglish künne.


Dä Sproach_Koodt noh dä ISO 639 eß:  eng.


Wat di Nümmoshe bedügge, kam_mer noalässe op dä Sigk:  Wikipedia:Babel#Nummere.


Wi_mer_t aanwänndt, un all_di Kodes fun de Sproache fingk_mer op dä Sigk:  Wikipedia:Babel.


Medmaacher met beshtemmpte sproache fingk_mer övver di Sigk met:  Medmaacher ier shproachen.


Fun hee kumme de Date un Tëxte övver Änglish.

Ußßodämm