Shproache Wesse
az-0 Bu istifadəçi Azərbaycan dilini başa düşmür.
az-1 Bu istifadəçi Azərbaycan dilini aşağı səviyyədə başa düşür.
az-2 Bu istifadəçi Azərbaycan dilini orta səviyyədə başa düşür.
az-3 Bu istifadəçi Azərbaycan dilini yüks səviyyədə başa düşür.
az-4 Bu istifadəçi Azərbaycan dilini ana dili kimi başa düşür.
az Azərbaycan dili bu istifadəçinin ana dilidir.
Medmaacher ier shproachen

Assobaijdsjanėsch  —  Azərice

Dat hee sinn de Etikättshe, met dänne künne Medmaacher saare, wi jood se de Shproach Assobaijdsjanėsch künne.


Dä Sproach_Koodt noh dä ISO 639 eß:  az.


Wat di Nümmoshe bedügge, kam_mer noalässe op dä Sigk:  Wikipedia:Babel#Nummere.


Wi_mer_t aanwänndt, un all_di Kodes fun de Sproache fingk_mer op dä Sigk:  Wikipedia:Babel.


Medmaacher met beshtemmpte sproache fingk_mer övver di Sigk met:  Medmaacher ier shproachen.


Fun hee kumme de Date un Tëxte övver Assobaijdsjanėsch.

Ußßodämm