Wikipedia:Aatikkel die nit jerääsh geshrieve sinn

In dä Wikkipedia sullte jeder Aatikkel jerääsch jeschrieve sinn. Dat heijß: et sollt nit wer beleidischt wääde, keijner sullt sisch aanjejriffe föhle, de Aatikkel sollte nit witzisch oder zünisch sinn. Wenn et zo enem Deema verschiddene Aansischte jitt, dann sullt jäde davunn jenannt wääde.

Also zem Beijspill: wann de Kölner de Düsseldorfer nit leijde könne, dann sullte dä Aatikkel övver Düsseldorf nit de Düsseldorfer beleijdijje. Och nit wann en Kölner ihn jeschrieve hätt. Unn ömjekehrt.

Et sollt zem Beijspill nit heijße:

Altbier eßß en fiese Plörre di keij Mensch drenke kann. Wenn ma_t riesch moot man kotze.

Wann en Aatikkel solsche Bemerkunge enhält, mööte se op dä Klaafsigg beklaaft wääde. Unn wann en Aatikkel nit ze verzalle hätt ußßer solsche Saache dann kann hä och fottjeschmeßße wääde.