Vietnam es e'ne Staat en Asië. Hä jränz op de eene Sigg aan et Südchinesich Meer, un an de andere drei Sigge aan China , Kambodscha un Laos. Vietnam hät zwei Stöcke Land un dozwesche e'ne Meerbuse, dä och zo Vietnam jehüürt met paar Inselche dren. De jrüßte Stadt un Haupstadt es Hanoi. Dat litt do en de Medde aan e'nem Ärm von däm Meerbuse.

Vietnam
Ha Long Bay, Vietnam
Ho Chi Minh City

Vietnam jiddet och em Internet, sing Top Level Domain es .bn un die weed von de VNPT verwaldt.