Donn et Houpmenü opmaache

Ußdrock

„Wat-eß-dat?“-Sigg en de Wikkipeidija

Ene Ussdrock ess ene Bezejschnong för en Woot. Et weed jään bej Saachen vowändt, die esu ene Aat Laboaat ess, nor dat et mejß ej woot es.