Wo kütt dat Belled heä? Watt hatt et föör en Lizenz? Bißß se joot unn schrievs dat heä op sunz moot dat Belled fottjeschmeßße wädde.