De Pfaffemöötz wor en Insel em Rhing en de Nöh vun Bonn. Direk an dä Mündung vun de Sieh jelääje hätt se em 16. Joohrhundert als Festungsinsel jedeent. De Neederländer han sich op dä Insel en Festung jebaut un vun do us de Spanier beschosse. Die Spanier han äver noh fönef Moond Belacherung die Neederländer am 26. Dezember 1622 vedreeve un die Festung für sech seleves jenutzt. Durch de Veränderung vun de Sieshmündung ees us dä Reste vun de Pfaffemöötz dat Kemper Werth jewudde.

Pfaffemöötz