Dit artikel is jesjrieëve op 't Kirchröadsj en sjteët i jen Hollesje sjpelling


I Nulled ligke Jroeës- ('t aod deel) en Kling-Nulled (Nederlands: Groot en Klein Nulland) es buurtsjappe van Kirchroa. In Kling Nulled bevingk zich d'r koelsjaad.

Veraine

Ändere
  • De harmenie St. Pancratius, oprichter van 't WMC, is heem op Nullet en is opjericht in 1918. De jesjiechte is vasjelaat in 't jubileumboch "Nullet en zieng harmenie", oesjejoave in 2008. In 't boch sjteet och de jeschiechte va Nullet mit alle buurte en sjtroasname.
  • D'r voesbalkloeb KVC Oranje.

Dä Artikel iss noh koot. Äwwä eä könnt bald enz länger sinn, wenn do mithilfs.
Jlich aanpakke? Dann loß jonn!