Küppers Kölsch wor e Kölsch, dat von de Wicküler-Brauerei en Wuppertal jebraut wudde eß.

Späder sen di ävver extra för dat Kölsch ze bräue noh Kölle jetrokke un han en dä Stadt enne quasi Afflääje jejröndt, de Küppers Kölsch GmbH. Dä Här Küpper wohr eets dä Fokoufsleijder fun Wicküler för der Rhing un wohd dann der Baaß en Kölle. Et jeng dröm, dat de enjesëße Kölsch Bräuer för Jereesch jejange woohre un saate: „Allëijn med däm Wasser fun Kölle kam_mer Kölsch bräue. Dat Küppers es ja këij Kölsch, un soll och nit esu hëijße dörrve.“

En de Läde un aan de Büdshe kunnt mer övverall Küppers han, un med „Wicküler Küppers Kölsch, weil es so bekömmlich ist“ un „Küppers Kölsch es esu joot, wie enn eijene Köbes em Huß“ Plakate wohr de jannze Shtadt zojeplaßtert. Ävver fill Lück maahte enne klore Ongerscheed: „Dommer ens en Fläsch Bier“ — „Kölsch? Alt? Pils?“ — „Kölsch nattörlesch“ — „Ha_sch keij nieh do. Nur Küppers.“ Dat wohr nit sellde.

Domed ed sech och bestemmp „Kölsch“ nänne dorref, wood de Konsärve Fabrek Libbys jekouf un platt jemaat. Esu joohv et kei Büxe Mellsch mieh us Kölle, ävver Küppers Kölsch. Drißßisch Joohr spääder hät dä Küppers 93 dann noch sing Motter_Brouerëij quasi övvenomme un es jäz de Wicküler-Küpper-Bräuerei, med zwei Broustädte.

Foodlogo.svg Mieh Aatikkel üvver Esse & Drinke fingste op dä Pooz:Esse & Drinke