Wat_paßßeed_ėßÄndere

KattaßtrofeÄndere

PollitigkÄndere

WeßßeschaffÄndere

TäshnigkÄndere

WeetschaffÄndere

KulltuurÄndere

MinnscheÄndere

†  Hildegar va Kölle stervd am 8. Aujuss.

SönnßÄndere

Dä Artikel iss noh koot. Äwwä eä könnt bald enz länger sinn, wenn do mithilfs.
Jlich aanpakke? Dann loß jonn! 

de Joohre … 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 …
de … 710-er720-er730-er740-er750-er760-er770-er780-er790-er  … Joohre
et … 4-te5-te6-te7-te8-te9-te10-te  … krißßlijje Joohunndot
et drette,  et zweijte,  et eetßte Johdousend füür, unn_et wifillte?,  et wifillte?,  et wifillte? Johdousend noh Krißtoß