Wat_paßßeed_ėßBearbeiten

MinnscheBearbeiten

*  Anna Povlova weed am 12. Februar jeboore.
*  Johannes XXIII. wood am 25. November jeboore.
*  Elise Aulinger wood am 11. Dezember jeboore.