Dat Wöötsche femto…, odder Femto…, affjekööz med däm klëijne lattëijnische Boochshtaaf f, shtëijdt bäj de Äjnhäijte un Moohße för e Billjartßtel, oddo 10−15.