Aanzeije-Baustein, Täxte, un Nohreeschte vum Wiki-System

Hee kütt en Lëß met Täxxte, Täx_Shtök, un Nohrishte em Appachtemang: „MediaWiki“ fun de Wikipedia för de Ripoaresch Sprooche.

Do draan Ändere löht et Wiki anders ußsin, dat darf dröm nit Jede maache. Wenn De jenerell aan MediaWiki singe Översezung jet anders han wells, do jangk noh Betawiki, odder, jenou wie wenn de hee em Wiki jet anders han wells, frooch ene Wiki-Köbes donoh, odder schriev op die Klaafsigg vun däm Textstöck, wo et Der dröm jeiht.

Aanzeije-Baustein, Täxte, un Nohreeschte vum Wiki-System
De eetste SiggDe vörijje SiggDe nächste SiggDe letzte Sigg
Nahme Dä standaadmäßije Tex
Esu es dä Tex jetz
1movedto2 (Klaaf) (Övversäze!) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (Klaaf) (Övversäze!) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (Klaaf) (Övversäze!) 3d
3d-badge-text (Klaaf) (Övversäze!) 3D
3d-desc (Klaaf) (Övversäze!) Ermöglicht die Nutzung von 3D-Dateiformaten
3d-nopatent (Klaaf) (Övversäze!) Nichts ausgewählt
3d-patent (Klaaf) (Övversäze!) Patentberechtigungen:
3d-patents (Klaaf) (Övversäze!) -
3d-thumb-placeholder (Klaaf) (Övversäze!) Lade Vorschaubild …
about (Klaaf) (Övversäze!) Övver
Wat es dat hee?
aboutpage (Klaaf) (Övversäze!) Project:Övver {{GRAMMAR:Akkusativ|{{ucfirst:{{SITENAME}}}}}}
aboutsite (Klaaf) (Övversäze!) Övver {{GRAMMAR:Akkusativ|{{ucfirst:{{SITENAME}}}}}}
abusefilter (Klaaf) (Övversäze!) Meßbruchsfellter Verwallde
abusefilter-accountreserved (Klaaf) (Övversäze!) Dä Nahme för ene Metmaacher es nit mih frei. Dä es för däm Meßbruchsfelter sing Akßjuhne resävveht.
abusefilter-action-block (Klaaf) (Övversäze!) Schpärre
abusefilter-action-blockautopromote (Klaaf) (Övversäze!) Automattesch Beshtätejung ongerdröcke
abusefilter-action-degroup (Klaaf) (Övversäze!) us Metmaacher-Jroppe eruß schmiiße
abusefilter-action-disallow (Klaaf) (Övversäze!) Verbeede
abusefilter-action-rangeblock (Klaaf) (Övversäze!) dä Berett Schpärre
abusefilter-action-tag (Klaaf) (Övversäze!) Makkehrong
abusefilter-action-throttle (Klaaf) (Övversäze!) Beschrängke
abusefilter-action-warn (Klaaf) (Övversäze!) Warne
abusefilter-autopromote-blocked (Klaaf) (Övversäze!) Unser Automaat för et Prööfe hät dat, wat De jraad affjescheck häs, als verbodde ennjeshtoof un nit zohjelooße. Zor Sescherheit, häs de vun dä automattesch verjovve Rääschte för Metmaacher, e paa op Zick verloore. Däm Automat sing Rääjel koot explezeet, di do jegreffe hät: $1
abusefilter-block-anon (Klaaf) (Övversäze!) Anonyme Benutzer sperren
abusefilter-block-talk (Klaaf) (Övversäze!) Diskussionsseite gesperrt
abusefilter-block-user (Klaaf) (Övversäze!) Angemeldete Benutzer sperren
abusefilter-blockautopromotereason (Klaaf) (Övversäze!) Autopromotion automatisch durch Missbrauchsfilter verzögert. Regelbeschreibung: $1
abusefilter-blocked-display (Klaaf) (Övversäze!) Unser Automaat för et Prööfe, dä hät dat, wat De jraad affjescheck häs, als verbodde ennjeshtoof, un hät et nit zojelohße. Öm dat Wiki hee ze schöze, es och Dinge Zohjang jeshperrt woode: Dinge Name als Metmaacher, un de IP-Addreß vun Dingem Kompjuter, sen dofun betroffe. Wann De ävver meins, dat Ding Änderong joht wohr — Automahte künne schliißlesch ens donävve lijje — dann verzäll dat enem Wikki-Köhbeß. Däm Automaht sing Rääjel koot explezeet, di do jegreffe hät: $1
abusefilter-blocker (Klaaf) (Övversäze!) Meßbruchsfelter
abusefilter-blockreason (Klaaf) (Övversäze!) Automaattesch jeschpächt vum Meßbruchsfelter. Di Rääjel koot explezeet, di do jegreffe hät: $1
abusefilter-changeslist-examine (Klaaf) (Övversäze!) jenou aankike
abusefilter-degrouped (Klaaf) (Övversäze!) Unser Automaht för et Prööfe hät dat, wat De jraad affjescheck häs, als verbodde ennjeshtoof, un hät et nit zojelohße. Weil mer vermoode, dat Dinge Zohjang hee jeknack woodt, ham_mer dämm uß Vörseesch ens all sing Rääschte affjenumme. Wann De ävver meins, dat Ding Änderong joot woor — Automaate künne schliißlesch och ens donevve lijje — verzäll dat enem Bürrokraad, un och woröm dat joot wohr, un wann De Jlöck häs, kriß De Ding Rääschde widder. Däm Automat sing Rääjel koot explezeet, di do jegreffe hät: $1
abusefilter-degroupreason (Klaaf) (Övversäze!) Rääschte automaatesch fottjenumme vum Meßbruchsfelter. Di Rääjel koot explezeet, di do jegreffe hät: $1
abusefilter-deleted (Klaaf) (Övversäze!) Fottjeschmeße
abusefilter-desc (Klaaf) (Övversäze!) Dä Meßbruchsfelter deit Änderunge aan Sigge met Heurestikke pröfe.
abusefilter-diff-backhistory (Klaaf) (Övversäze!) Jangk zeröck op de Leß met de Versione vun däm Felter
abusefilter-diff-info (Klaaf) (Övversäze!) Jrundlääje Aanjabe
abusefilter-diff-invalid (Klaaf) (Övversäze!) Mer kunnte de jewönschte Versione nit fenge
abusefilter-diff-item (Klaaf) (Övversäze!) Jääjeschtand
abusefilter-diff-next (Klaaf) (Övversäze!) De Änderong donoh zeije
abusefilter-diff-pattern (Klaaf) (Övversäze!) De Bedengunge vum Felter
abusefilter-diff-prev (Klaaf) (Övversäze!) De Änderong dovör zeihje
abusefilter-diff-title (Klaaf) (Övversäze!) De Ungerscheide zwesche de Versione
abusefilter-diff-version (Klaaf) (Övversäze!) Väsjohn {{GENDER:$3|vum|vum|vun dämm Metmaacher|vum|vun dä}} $2 aam/öm $1
abusefilter-disabled (Klaaf) (Övversäze!) Ußjeschalldt
abusefilter-disallowed (Klaaf) (Övversäze!) Unser Automaht för et Prööfe hät dat, wat De jraad affjescheck häs, als verbodde ennjeshtoof. Wann De ävver meins, dat Ding Änderong joot es — Automahte künne ens donevve lijje — dann donn dat enem Wiki-Köbes verzälle, un schriiv och op, wat De donn wollts. Däm Automaht sing Rääjel koot explezeet, di do jegreffe hät, es: $1
abusefilter-edit (Klaaf) (Övversäze!) Der Meßbruchsfelter enschtälle
abusefilter-edit-action-block (Klaaf) (Övversäze!) Donn dä Metmaacher un/odder de IP Addreß för et Ändere sperre
abusefilter-edit-action-blockautopromote (Klaaf) (Övversäze!) Donn däm Metmaacher singe Rääschde als enne beschtäteschte Metmaacher fott nämme
abusefilter-edit-action-blocktalk (Klaaf) (Övversäze!) Den Benutzer und/oder die IP-Adresse für das Bearbeiten ihrer eigenen Diskussionsseite sperren
De eetste SiggDe vörijje SiggDe nächste SiggDe letzte Sigg