Dat jeit nit, dat darfs De nit.

Do häs nit dat Rääch hee dämm Metmaacher et Sigge Ändere ze verbeede, dä Jrond es:

Wat Do wells, dat dörfe nor de Metmaacher us dä Jropp „Wiki-Köbesse“.