Chaiten (Wat es dat?)

„Wat-eß-dat?“-Sigg en de Wikkipeidija

Dr Name Chaitén ment:

  1. önö Vulkan ä Chile, mä onjeväär 10 km van dr Ocht Chaitén vot, dä → Chaitén (Vulkan)
  2. önö Ocht ä Chile, mä onjeväär 10 km van dr Vulkan Chaitén vot, → Chaitén (Oot)


Disambig Wat do he sühs es en Sick op dä en Bejriff explezeet weed weil hä diverset heiße kann.

Jede Senn soll he koot beschreve weede un kritt ene eijene Link. Wann do vun en ander Sick noh he jekomme bes, bes esuh jot, jangk noh do zeröck un brassel do de Link erinn, dä direkt op de Sick jeit, die eijentlich jemeint wor.