Aapefels (Bäänßbërsh)

De Minsche en de Ömjävong saare Aapefelse för dä komije Knubbel jans bove en Bänsbersch om Bersch. Wi die Stadt noch för sej_allein wohr, wohr_et et neue Rådhuß. De Bänsberjer woore stols op dat unejale Dinge uß Bettong. Dä Bou es nähmlesch vonennem weltberöömpte Arschitäk, demm Bööm, dä enn en der 60er Joore do henjesatz hät. Et hät enne nix jenotz. Wie esu fille Jemeinde öm Kölle, die noch flöck jebout hann, hät der Dößßeldorver se dann doch affjeschaff.

Lengkß e Stöck fom aale Schloß; Rääschß henge et Nöüje Roothuuß; Füre dė Stroohß, di do erropp jëijt.