Dat Joohr 2009 hätt 365 Daare.

För 2009 es jeplaant:

Jeplaand_eß Ändere

Pollitikk Ändere

Weßßeschaff Ändere

Täshnigk Ändere

Weetschaff Ändere

Kulltuur Ändere

Faßteloovend Ändere

Kölle Ändere

Minsche Ändere

†  Michael Jackson stervd am 25. Juuni.
†  Dominik Brunner stervd am 12. September.
de Joohre … 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 …
de … 1960-er1970-er1980-er1990-er2000-er2010-er2020-er2030-er2040-er  … Joohre
et … 17-te18-te19-te20-te21-te22-te23-te  … krißßlijje Joohunndot
et eetßte Johdousend füür, unn_et eetßte,  et zweijte,  et drette,  et feete Johdousend noh Krißtoß


Dä Artikel iss noh koot. Äwwä eä könnt bald enz länger sinn, wenn do mithilfs.
Jlich aanpakke? Dann loß jonn!