Heä kannz do Wünsche föör Landkaate opschrieve unn nöjje Kaate finge di noh net in di Aatikkel injedraare sinn. Op dä Klaafsick wääd dat Format vunn dä Kaate beklaaft.


Kaate di_mer ad hann äwwer noh eijndraare mößßeÄndere

Aatikkel för die mer noh Kaate broucheÄndere

Eijfel - Düren - Hauset - Zint Aujustin (Di Kaat em Atikkel es noch fokiehrt, eß di fun Siebursh) - Lenkeln - Würsele - Stolberg (Rhingland) - Bänsberch - Kaasch - Krievel - Jläbisch - Levverkuuse - Langefääl - Duisburch - St. Vith (dat sollte kontrolleet wädde, luur och heä: Belder Klaaf:B St Vith.png) - Venlo