Wikipedia:Hėnwieß op de Shprooch un de Shriifwieß vun Attikkele, Affsätz, un anndere Beijdräch

Hėnwieß op de Shprooch un de Shriifwieß vun Attikkele, Affsätz, un anndere BeijdrächBearbeiten

Ich han e kleij Macro-Systeem jebout, wo mer för:

zu markeere. Aan der Schööheijdt vun dämm künnt mer vielleijsh noh_jett verbeßßere, ävver dat deijd_et eetß_enß. Wad_et deijt:

 • Et zeijsh op dä Sigg / vüür demm Affshnitt aan, wat domet loßß eß.
 • Et pack di Sigk ėn zwei Kattejoriie errinn:
  • eijn för de Sprooch,
  • eijn för de Schriefwieß.
 • Wam_mer de Schriefwieß unjenanndt lööß, kritt mer de Stanndaat_Schriefwieß för die Shprooch ennjeboudt.
 • Mer kritt Links op:
  • Dä Attikkell övver di Shprooch,
  • Op di Kattejori met all dä Attikkele/Affsätz/Beijdrääch ėn dä Sprooch,
  • Dä Texx, dä di Aat ze schrive — de Shriefwieß — verkliere deijt,
  • Op die Kattejori met all dä Attikkele/Affsätz/Beijdrääch ėn dä Shriefwieß.

Wat mer donn mußß wem_mer jet dobeidunn wėll:

 • För en neue Sprooch minnztenß zweij Schawluune aanlääje:
 • För en neue Shriefwieß minnztenß eijn Schabloon aanlääje:
 • För en neuje Kombinazzjooohn vun Shprooch un Shriefwieß eijn Schabloon aanlääje:

Ich hoff, dat kam_mer esu halver bruche. -- Purodha Blissenbach 1. Okt 2005 02:56 (CEST)

Ach joo, unn wenn Ühr en Sprooch odder en Shriefwieß brucht, un Ühr weßßdt nit wie maache, saat_mer Besheijdt, ish maachen_Üsh dat. -- Purodha Blissenbach 2. Okt 2005 12:41 (CEST)