Mansh Söndersigg (*) weed sellde udder jaa nimmih fum Wiki automattesch op der neuste Shtand jebraat. Dröm han mir en Aanzahl Lėßte jeschaffe, die uns ene Bot op der neuste Shtand brenge kann, un zwa jenou dann, wam_mer et bruche. Hee kumme de se, noh ungescheedlijje Aßpäkte zoteet. De Shtäänshe brenge Desh op de miehts trohrijje Ojinaal-Sigge fum Wiki.

SiggeÄndere

 1. Sigge, di mer noch nit han, di noch jebruch wähde *
 2. Atikele, di en keine Saachjropp sen *
 3. Atikele, wo nix drop link *
 4. Sigge der ohne Lengks dren *
 5. Sigge der ohne Lengks op annder Schprohche *
 6. Atikele zoteet vun koot noh lang *
 7. Atikele zoteet vun lang noh koot *
 8. Atikele zoteet vun Ahl noh Neu *
 9. Atikele met de winnischste Versione *
 10. Atikkele met de mihste Änderonge *
 11. Atikkele met de mihste Saachjroppe *
 12. Atikele met de mihste Lenks drop *

DateijeÄndere

 1. Dateije, di onß noch fähle (*)
 2. Dateije met de mihste Lenks drop (*)
 3. Dateije, di en kein Saachjroppe dren sin (*)
 4. Dateije, di nit en Sigge dren steijsche (*)

SaachjroppeÄndere

 1. Saachjroppe, di mer noch nit han, di noch jebruch wähde (*)
 2. Saachjroppe met de miehste Lenks drop (*)
 3. Saachjroppe, di selvs en kein Saachjroppe sen (*)
 4. Saachjroppe met nix dren (*)

SchabloneÄndere

 1. Schablohne, di mer noch nit han, di noch jebruch wähde (*)
 2. Sigge met de miehßte Oprohfe, di wohanders enjeföhsch wähde (*)
 3. Schablohne, di en kein Saachjroppe sen (*)
 4. Schablohne uder Bauschteijn, di nit jebruch wähde (*)

ÖmleidungeÄndere

 1. Ömleitunge op Ömleitunge (*)
 2. Ömleidonge, di en et Lehre jonn (*)

Fählt, un moß noch aanjelaat wäädeÄndere

 1. Saachjroppe, di mer noch nit han, di noch jebruch wähde (*)
 2. Sigge, di mer noch nit han, di noch jebruch wähde (*)
 3. Dateije, di onß noch fähle (*)
 4. Schablohne, di mer noch nit han, di noch jebruch wähde (*)

Es en kei SaachjroppeÄndere

 1. Atikele, di en keine Saachjropp sen (*)
 2. Saachjroppe, di selvs en kein Saachjroppe sen (*)
 3. Dateije, di en kein Saachjroppe dren sin (*)
 4. Schablohne, di en kein Saachjroppe sen (*)

Es doh, ävver weedt aktoäll nit jebruchÄndere

 1. Saachjroppe met nix dren (*)
 2. Dateije, di nit en Sigge dren steijsche (*)
 3. Schablohne uder Bauschteijn, di nit jebruch wähde (*)

Es nix drenÄndere

 1. Saachjroppe met nix dren (*)
 2. Sigge met nix dren

Et miehßte, jrüüßte, uew.Ändere

 1. Atikele zoteet vun lang noh koot (*)
 2. Atikkele met de mihste Saachjroppe (*)
 3. Dateije met de mihste Lenks drop (*)
 4. Atikele met de mihste Lenks drop (*)
 5. Atikkele met de mihste Änderonge (*)
 6. Saachjroppe met de miehste Lenks drop (*)
 7. Sigge met de miehßte Oprohfe, di wohanders enjeföhsch wähde (*)

Do es op jede Fall jet draan ze donnÄndere

 1. Sigge der ohne Lengks dren (*)
 2. Atikele, di en keine Saachjropp sen (*)
 3. Ennzoteere!
 4. Dateije, di en kein Saachjroppe dren sin (*)
 5. Saachjroppe, di selvs en kein Saachjroppe sen (*)
 6. Atikele, wo nix drop link (*)
 7. Saachjroppe met nix dren (*)
 8. Saachjroppe för de Waadong

Do künnt jet draan ze donn sinÄndere

 1. Sigge der ohne Lengks op annder Schprohche (*)
 2. Atikele zoteet vun Ahl noh Neu (*)
 3. Atikele zoteet vun koot noh lang (*)
 4. Atikele met de winnischste Versione (*)
 5. Dateije, di nit en Sigge dren steijsche (*)
 6. Schablohne, di en kein Saachjroppe sen (*)
 7. Schablohne uder Bauschteijn, di nit jebruch wähde (*)

 


(*)   De Shtäänshe brenge Desh op dem Wiki sing Ojinaal-Sigge zom sellve Teema.