Saachjruppe Klaaf:Buß Bedriif

Es gibt keine Diskussionen auf dieser Seite.

Up-r1.png

Mer han aanjefange noh ennem Wääsch ze sooche, wi mer Saachjroppe benënne wulle. Do bruche mer jenou ëijne ëijnhëijtlijje Name för jede, wëijl di sesh nit met Project:Ömlëijdonge (#REDIRECT) uß ungerscheedlijje Name zosamme lääje lohße, wat övverall sönß em Wiki jëijt. Wänn De do Ideeje zo häß: dunn se hee bëijdrare.

Ich schlaren ald enß vür, de Saachjrupp he ömzedäufe en:

Busbedriev

(Schrievwies: Kölsch nohm Adam Wrede)

Wann do wat dojeje häs, oder en besser Vürschlach, schriev dat bitte hier op.

Düüvelskääl 23:58, 18. Dez. 2006 (UTC)

Jangk retuhr op di Sigg „Buß Bedriif“.