Ene Killomeeter, dat weet affjekööz me km, eß e Mooß för en Läng odder enen Affshtannd odder nen Wääsh. Nen Killomeeter sin dousend Meeter. Nen Killomeete iß och eijmool der Länge noh övver der Nüümaat, die Kölsche unge uns weeden_et weßße, wi lang dadt_eß.

Süch och

Ändere


  Mieh Aatikkel övver Weßßeschaaf & Teschnigk fingßte op dä Pooz:Weßßeschaaf & Teschnigk