Wat_paßßeed_ėßBearbeiten

WeßßeschaffBearbeiten

D Barbarossahöhl wood jevonge.

MinnscheBearbeiten

*  Jeanne d'Alcy wood am 20. Määz jeboore.
*  Warren G. Harding wood am 2. November jeboore.
*  Jean Sibelius wood am 8. Dezember jeboore.
*  Hannah Chaplin wood am 11. Aujust jeboore.

SönnßBearbeiten