Joohr 2009

(Ömjeleit vun Johr 2009)

Dat Joohr 2009 hätt 365 Daare.

För 2009 es jeplaant:

Jeplaand_eßBearbeiten

PollitikkBearbeiten

WeßßeschaffBearbeiten

TäshnigkBearbeiten

WeetschaffBearbeiten

KulltuurBearbeiten

FaßteloovendBearbeiten

KölleBearbeiten

MinscheBearbeiten

†  Michael Jackson stervd am 25. Juuni.
†  Dominik Brunner stervd am 12. September.
de Joohre … 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 …
de … 1960-er1970-er1980-er1990-er2000-er2010-er2020-er2030-er2040-er  … Joohre
et … 17-te18-te19-te20-te21-te22-te23-te  … krißßlijje Joohunndot
et eetßte Johdousend füür, unn_et eetßte,  et zweijte,  et drette,  et feete Johdousend noh Krißtoß


Dä Artikel iss noh koot. Äwwä eä könnt bald enz länger sinn, wenn do mithilfs.
Jlich aanpakke? Dann loß jonn!