Lėngkß op Websigge sööke

Hee kannß De noh Lėngkß ob Websigge sööhke, di en Sigge en de Wikipedia dren füür_kumme.

Do kannß do_bëij onnbeshtemmpte plazhallder bruche, unn_esu_jët_wi „*.wikipedia.org“ hen_schriive.

De Prottokolle senn:  http://, https://, ftp://, irc://, gopher://, telnet://, nntp://, worldwind://, mailto:, news:

Lėngkß op Websigge sööke