Grafschafter Krautfabrik - Schprohche

Di Sigg „Grafschafter Krautfabrik“ jidd_et en eine Schprohch.

Jangk widder noh: „Grafschafter Krautfabrik“.

Schprohche