Donn et Houpmenü opmaache

Charlie Chaplin - Schprohche

Di Sigg „Charlie Chaplin“ jidd_et en 175 Schprohche.

Jangk widder noh: „Charlie Chaplin“.

Schprohche