De Metmaacher ehr Rääschde verwallde

Metmaacherjruppe verwalde  
Benutzergruppen ansehenBenutzerrechte des Benutzers Makecat-bot (Klaaf · Beijdrähsch)

Dä Metmaacher es en dä Jropp: Bots

Dä Metmaacher es automattesch en dä Jropp: Bestätichte Metmaacher

Logbohch för Änderonge aan Metmaacher-Rääschde

  • 18:18, 28. Okt 2012 Dä Metmaacher „BBKurt Klaaf Beijdrähsch“ hät däm Metmaacher „Makecat-bot“ sing Jroppe-Räächde vun „(nix)“ op „Bot“ ömjestallt.