Dostellung van dr lange Türkekresch

He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

D Dostellung van dr lange Türkekresch, op Huchdütsch sprechd mo van d Allegorie auf den sogenannten Langen Türkenkrieg, zeeje Situatiune us dr Türkekresch, dä en d Joohre 1593 bes 1606 aafjäng. Öt es en Serisch va Belder, di Hans va Oche tösche 1603 un 1605 molde.

Rudolf II. vüürde dä Kresch jäje d Osmane. Dodörch woode jruuße Deeler va Unjarn un Sövvebürje kapott jömaad. Kaiser Rudolf II. sooch sisch als dr Jöwänner, ävver wä jönauer häkikkd, dä ställd vass, dat dat net stämmde. Dä Kresch höd Rudolf II. bo dr Kopp jökooßd.

Hans va Oche molde 5 Belder zo dat, watt damols paßeerd woch. D Belder sänd net all erhalde blävve:

Op ee Beld weed dr Prajer Ongerhändler jraad dr Kresch erklärd. Hä steehd do un hat Kette a sing Vöss. Änger Belder zeeje Schlachte, di dörch d Hölp van dr Hemmel jöwonne woode wore.

Di Belder woode en d Schatzkammer van Rudolf II. opjöhovve. S zeeje Lüüh us d damalije Zitt un Platsche, di öt werklich joov. Ävver och Sennbelder un ald Jötter woode en d Belder opjönomme. Dat woch janz normal vöör d Molerei in d damolije Zitt.