Blötschkopp - E ne Kopp met e nem Blötsch (Jäjendejl von Büül) eß nimmie rond. Un dä Blötsch em Kopp könnt sich op et denke usswirke. Deshalef säät me em Rheinland für e ne Minsch, dä e bißje jeketsch] eß.